Dicționar de termeni oltenești Volumul II Literele M-Z

Dicționar de termeni oltenești Volumul II Literele M-Z

60.00 RON
Cantitate

Prezentul dicționar reunește cuvinte, expresii și locuțiuni folosite în graiurile oltenești, fără a avea însă pretenția de a fi epuizat bogăția lexicală specifică acestei variante regionale a dacoromânei. Un element important în cunoașterea pronunției îl reprezintă accentul, care a fost notat obligatoriu, excepție făcând cuvintele monosilabice sau cuvintele pentru care atestările nu precizau accentul. Cuvintele omografe au fost notate cu o cifră la umăr, dar în cazul în care diferențierea este marcată de accent, acestea au fost înregistrate drept cuvinte-titlu. Sensul este indicat prin sinonime literare sau/și prin expresii care să acopere semnificația cuvântului, iar dacă în definiție s-au folosit anumite regionalisme existente în dicționar, acestea au fost marcate prin scriere cu litere cursive. Valorificând glosarele și dicționarele tipărite anterior, acest dicționar se dorește a fi o lucrare de uz general, utilă pentru toți cei pasionați de studiul regionalismelor, dar, în egală măsură, un instrument de lucru pentru elevi, studenți și profesori.