Haosul contemporan și cuvântul pe scenă

Haosul contemporan și cuvântul pe scenă

Această carte propune o scurtă parcurgere a unui binecunoscut text al lui A.P. Cehov, “Pescărușul”, dintr-un punct de vedere mai special, cel al accentelor în frază. “Haosul contemporan și cuvântul pe scenă”, este o mică parte a tezei de doctorat cu același nume. Aceasta pornește de a sublinierea importanței acestui minunat mijloc de expresie la actorilor care este vorbirea, apoi propune o analiză a textului lui Cehov, pentru ca în ultimul capitol să înfățișeze o analiză a frazării a două interpretări ale personajului Mașa. Justificarea traseului pe care îl are această carte este cuprins de fraza care o încheie: “Fără existența unui proces de înțelegere și asumare a situațiilor din text, vocea actorului va rămâne civilă. De aceea nu susțin un antrenament exclusive vocal al actorului, ci unul care să-l implice din toate punctele de vedere, vizată fiind, în primul rând, dezvoltarea sa ca om care va atrage după sine și dezvoltarea sa vocală.”