ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂȚII MOTRICE ȘI FUNCȚIONALE A ELEVILOR PRIN INCLUDEREA ACTIVITĂȚILOR FIZICE DANS MODERN, TAE-BO ŞI PILATES ÎN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂȚII MOTRICE ȘI FUNCȚIONALE A ELEVILOR PRIN INCLUDEREA ACTIVITĂȚILOR FIZICE DANS MODERN, TAE-BO ŞI PILATES ÎN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

50.00 RON
Cantitate

Preocuparea elevilor pentru noile forme de practicare a exerciţiului fizic, incitante, necesită o reconsiderare a ofertei conţinuturilor didactice, a mijloacelor educaţiei fizice şi sportului în vederea structurării lor astfel încât să conducă atât la realizarea obiectivelor domeniului (dezvoltare fizică armonioasă, optimizarea stării de sănătate, etc.), cât şi la creşterea nivelului de interes a celor vizaţi (elevii) în vederea practicării exerciţiului fizic, într-o formă organizată iniţial şi apoi independent, în funcţie de posibilităţile de timp liber, de obiectivele urmărite şi de satisfacţia pe care le oferă. 

Practica socială a demonstrat că tânăra generaţie are un mai mare apetit către cele mai noi forme de practicarea a exerciţiului fizic (fitness, gimnastică aerobică, tae bo, pilates, skateboard, dans modern, dans sportiv etc.) astfel încât devine important ca şcoala să renunţe la imobilitate, la menţinerea unei oferte educaţionale neatractive şi să vină în întâmpinarea satisfacerii cerinţelor elevilor, oferind într-un cadru organizat conţinuturi de studiu noi.

Necesitatea etalării unei condiţii fizice în viaţa de zi cu zi, atât sub aspect estetic cât şi în ceea ce priveşte starea de sănătate, reprezintă aspecte importante pentru tânara generaţie. Educaţia fizică „tradiţională” nu mai reprezintă în totalitate un punct de atracţie, tinerii reorientându-se către activităţi fizice noi promovate de societate, multe dintre acestea conduse de nespecialişti al căror interes este unul pur material.

Intenţia noastră nu este aceea de a propune a se renunţa la ceea ce se aplică prin programele şcolare actualmente în şcoli, în domeniul educaţiei fizice şi sportului ci de a include, pe lângă conţinuturile deja existente şi verificate ca eficienţă în timp, o serie de activități motrice alternative în cadrul Curriculum-ului la Decizia Şcolii.

Activitățile motrice alternative pe care le vom propune în funcţie de preferinţele subiecţilor se înscriu în aria de interes a adolescenţilor fapt reliefat atât de tendinţele actuale ale societăţii româneşti, cât şi de ceea ce se întâmplă pe plan european şi mondial în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Abordarea acestor activități motrice în cadrul Curriculum-ului la Decizia Şcolii considerăm că va contribui la realizarea obiectivelor educaţiei fizice şi sportului, atât prin atractivitatea şi eficienţa lor, cât şi prin prisma impactului pe care îl au asupra tinerei generaţii căreia i se adresează, din perspectiva practicării independente a exerciţiului fizic, obiectiv care îşi aşteaptă încă rezolvarea. 

Avem convingerea că activitățile motrice de acest tip vor contribui la îmbunătăţirea potenţialului biomotric al elevilor, prin implicarea lor afectiv-volitivă.