MANUAL TEHNICO-METODIC DE TAEKWONDO PENTRU CERCUL SPORTIV (clasele V-IX)

MANUAL TEHNICO-METODIC DE TAEKWONDO PENTRU CERCUL SPORTIV (clasele V-IX)

75.00 RON
Cantitate

Însuşirea elementelor și procedeelor tehnice de atac, apărare şi contraatac, precum şi transformarea lor în deprinderi şi priceperi motrice perfecţionate, constituie problema fundamentală a metodici în taekwondo wt. Acestui proces, din punct de vedere didactic, îi sunt caracteristice etape metodice clare (inițiere, consolidare și perfecționare), și o eșalonare a exercițiilor metodice în concordanță cu principiile instruirii astfel, în final să răspundă sarcinilor pedagogice propuse.