PRACTICA ȘI METODICA ACTIVITĂȚILOR MOTRICE PE GRUPE DE VÂRSTĂ Suport de studiu pentru seminarii

PRACTICA ȘI METODICA ACTIVITĂȚILOR MOTRICE PE GRUPE DE VÂRSTĂ Suport de studiu pentru seminarii

50.00 RON
Cantitate

În suportul de curs pentru seminarii, a disciplinei nou introdusă în planul de învățământ, la studenții anului II, ai Facultații de Educație Fizică și Sport de la Universitatea din Craiova,  se regăsesc informații teoretico-metodice şi exemple practice de desfășurare a activităților motrice pe grupe de vârstă și în diferite condiții  (aer liber, timp friguros, in interior, in baze de agrement, în hoteluri, în baze de recuperare) și la persoanele cu cerințe educative speciale, ce urmăresc perfecţionarea profesională a absolvenţilor în vederea elaborării, de către aceștia  a unor activități motrice, proprii, în diferite contexte.