TEHNICA SI TACTICA JOCULUI DE FOTBAL

TEHNICA SI TACTICA JOCULUI DE FOTBAL

Această carte vine în sprijinul celor care vor să-și îmbunătățească cunoștințele despre jocul de fotbal. Am încercat să culeg note bibliografice de la specialiștii din domeniu, care să ajute să se înțeleagă mai ușor anumite definiții, caracteristici, elemente și procedee tehnice, acțiuni tactice, faze și forme, sisteme de joc, etc..

Consider că este necesară și utilă pentru studenți, antrenori, instructori și chiar pentru cei pasionați, astfel încât să înțeleagă și partea teoretică a acestui minunat joc. Este făcută o trecere de la teorie la practică, ceea ce m-a făcut să introduc anumite exerciții pentru învățarea procedeelor tehnice, culese din cărți de specialitate. De asemenea, sunt și imagini cu fiecare procedeu care este descris. Tehnica este baza pe care jocul de fotbal s-a dezvoltat și s-a perfecționat, ea este importantă prin economismul și afecțiunea acesteia. Este o regulă de bază în pregătirea copiilor și juniorilor, aceea de a asigura în primul rând disponibilitățile fizice și psihomotrice necesare însușirii tehnicii, care, la rândul lor, presupun un număr mare de repetări. Nedezvoltarea la un nivel corespunzător a capacității de efort determină dobândirea unei tehnici defectuoase, cu efecte ireversibile.

În jocul de fotbal, tehnica influențează în mod prioritar soluționarea situațiilor tactice de joc, în condiții de adversitate cu economie de energie. Nivelul de pregătire tehnică al unui jucător, depinde în mare măsură de nivelul inițial, de experiența motrică a acestuia și nu în ultimul rând de măsurile metodice luate de antrenor.

În tactică se regăsesc mai multe părți ale pregătirii teoretice, concretizate în principii, noțiuni, idei și reguli, cât și acțiuni practice sub forma exercițiilor și acțiunilor practice propriu-zise. Se recomandă studierea acestor elemente, care desemnează comportamentele fundamentale ale pregătirii tactice.