TERMINOLOGIA TEXTILĂ

TERMINOLOGIA TEXTILĂ

65.00 RON

Demersul nostru, prin lucrarea Terminologia textilă, a avut drept scop analiza limbajului specific domeniului, prin raportare la limba română actuală, la dinamica vocabularului. Principalul obiectiv l-a constituit identificarea trăsăturilor specifice terminologiei textile, a elementelor care individualizează acest domeniu lexical. Am prezentat modul constituirii acestei terminologii și evoluția sa de-a lungul timpului, dintr-o perspectivă diacronică.