TERMINOLOGIA VESTIMENTARĂ FEMININĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ

TERMINOLOGIA VESTIMENTARĂ FEMININĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ

83.00 RON
Cantitate

I.                   Introducere

            Cercetarea noastră își propune să studieze terminologia vestimentară feminină actuală, în care vom include termenii referitori la îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Am reliefat strânsa legătură dintre limbajul specializat și limbajul comun, deoarece termenii vestimentari circulă dintr-un registru într-altul, aspect redat de prezența termenilor în reviste de largă circulație și în dicționare generale.

II.                Elemente de noutate

Abordarea terminologiei vestimentare feminine actuale reprezintă principalul aspect de noutate al cercetării noastre, deoarece, până în prezent, nu există un alt studiu complex și complet privind terminologia vestimentară feminină actuală în limba română.

Tema a fost studiată din perspectiva terminologiei actuale, cea a lui Cabré, deoarece majoritatea termenilor vestimentari nu prezintă un caracter monosemantic și nu pot fi analizați în condiții ideale. Terminologia vestimentară are, în general, un statut polisemantic, iar termenii intră în diverse relații cu alți termeni. Un alt element de noutate este studierea termenilor vestimentari feminini din perspectiva terminologiei externe, în care termenul specializat este utilizat și în limbajul comun, deoarece în constituirea corpusului am avut și lucrări la care cititorul obișnuit are acces.

            Glosarele adăugate în anexe, care reprezintă, de altfel, produse terminografice, constituie elemente de originalitate în cercetarea terminologiei vestimentare. Prin urmare, cercetarea a inventariat 3 glosare de termeni vestimentari feminini realizate pe baza revistelor românești, lucrărilor de specialitate din domeniul modei vestimentare și dicționarelor de specialitate și generale selecționate în constituirea corpusului; 1 glosar de termeni vestimentari feminini neînregistrați încă lexicografic; 1 glosar de termeni vestimentari feminini comuni celor trei componente constitutive ale corpusului.