Simpozion National Studentesc

Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Participanţii sunt studenţi şi masteranzi de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din ţară.

Tematicile simpozionului:
1. “Sfinţii Brâncoveni şi moştenirea lor peste veacuri”
2. “Taina Sfintei Împărtăşanii, fundament al comuniunii neîntrerupte cu Hristos”

Evenimentul va avea loc la: Mănăstirea Tismana, jud.Gorj