Despre noi

Înființată în anul 1992, Editura Universitaria - Craiova și-a câștigat și consolidat prestigiul printr-o participare constantă și eficientă la procesul de instruire a studenților de la toate ciclurile de învățământ, ca și printr-o activitate de sprijinire și diseminare continue a cercetării științifice din principalele universități din țară, prin editarea și tipărirea a peste 4000 de cursuri, tratate, dicționare, monografii, elaborate de cadre didactice și cercetători științifici, precum și a peste 30 de reviste științifice periodice, indexate în baze de date internaționale.

În cadrul celor 30 de colecţii ale sale, Editura Universitaria - Craiova a editat şi tipărit lucrări de specialitate în variate domenii (ştiinţe umaniste, tehnice, cursuri şi scrieri fundamentale în domeniile filologiei, economiei, dreptului, filosofiei, educaţiei fizice și sportului etc.), contribuind în mod nemijlocit la promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice la nivel național și internațional.

Datorită prestigiului dobândit în cei 28 de ani de activitate, Editura Universitaria - Craiova a reușit să atragă din ce în ce mai mulți autori din toate centrele universitare din țară (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Arad, Constanța, Sibiu, Pitești etc.), ca și autori de la prestigioase instituții de învățământ superior din străinătate.

Fructuoasa activitate pe care am desfășurat-o până acum s-a evidențiat prin colaborarea cu unii dintre cei mai reputați autori români și străini, pe diverse domenii de specialitate, iar relaționarea permanentă cu bazele de date și indexarea numerelor revistelor pe care le edităm fac parte din preocupările noastre constante.

Încă de la înființarea Editurii Universitaria - Craiova, conform Regulamentului de funcționare a editurii, încheierea unui contract de editare cu autorul sau autorii unei lucrări se realizează numai după primirea a două referate științifice favorabile, întocmite de referenții editurii sau de reputate personalități academice (conferențiari, profesori sau cercetători științifici de la gradul II în sus).

Editura Universitaria - Craiova a participat la principalele târguri de carte organizate în România, fiind o prezență constantă și valoroasă, recunoscută prin premiile obținute la aceste participări și prin interesul de care s-au bucurat, printre vizitatori, volumele expuse cu aceste ocazii.

Promovarea literaturii de specialitate, a cărților științifice și tehnice, împreună cu cele de științe sociale și umaniste, constituie obiectivul principal al activității noastre editoriale, fără însă a exclude beletristica. Premiile și distincțiile obținute de-a lungul timpului, ca și opiniile împărtășite de cititorii noștri, ne conferă garanția valorii volumelor publicate și ne obligă la o continuă amplificare și diversificare a activității noastre în vederea promovării, la nivel național și internațional, a rezultatelor activității de cercetare din spațiul academic autohton.