Referenti

Domeniul Istorie

Sorin Liviu Damean - Profesor universitar doctor - Universitatea din  Craiova

Constanțiu Dinulescu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Ion Militaru - Referent Cercetător Științific - Institutul Nicolae Plopșor Craiova

Andrei Șora - Cercetător Științific - Institutul Nicolae Plopșor Craiova

Marusia Cîrstea - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Vladimir Osiac - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Gheorghe Pîrvu - Profesor universitar doctor - Universitatea din  Craiova

Nicolae Panea - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Cezar Avram - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Andi Mihalache - Cercetător științific I - Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iași

Livia Buzoianu - Cercetător științific principal - MINAC

Teodor Sîmbrian - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Domeniul Filologie

Alain Vuillemin - Profesor Emerit - Universités d'Artois et Paris-Est, Franţa

Michail Finkenthal - Profesor universitar doctor - Johns Hopkins University, Baltimore, U.S.A

Muguraș Constantinescu - Profesor universitar doctor - Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

Mioara Codleanu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea Ovidius, Constanța

Liliana Ionescu Ruxăndoiu - Profesor Emerit - Universitatea din  București

Mariana Net - Cercetător Științific I - Academia Română

Ioan Chirilă - Profesor universitar doctor - Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca

Dana Dincă - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Eugen Negrici - Profesor universitar doctor - Universitatea din București

Tudora Șandru - Mehedinți - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din București

Ioan Lascu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Gabriel Coșoveanu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Anca Păunescu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Mirela - Cristina Pop - Profesor universitar doctor - Politehnica din Timișoara

Valy Ceia - Conferențiar universitar doctor - Universitatea de Vest din Timișoara

Giovanni Mogliocco - Lector universitar doctor habilitat - Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Dana Diaconu - Profesor universitar doctor - Universitatea Al. I. Cuza Iași

Simona Modreanu - Profesor universitar doctor - Universitatea Al. I. Cuza Iași

Mariana Mureșeanu - Profesor universitar doctor - Universitatea Al. I. Cuza Iași

Nianda Cioba - Profesor universitar doctor - Universitatea din București

Fatima Outeirinho - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Porto

Cătălin Ghiță - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Ileana Oancea - Profesor universitar doctor - Universitatea de Vest Timișoara

Liviu Cotrau - Profesor universitar doctor - Universitatea Creștină Partium, Oradea

Victor Olaru - Profesor universitar doctor habilitat - Universitatea din Craiova

Florentina Anghel - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Lelia Trocan - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Bruno Viard - HDR - Habilitation à diriger des recherches - Université de Provence Aix-Marseille I

Aloisia Șorop - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Monica Botez - Profesor universitar doctor - Universitatea din București 

Mădălina Nicolaescu - Profesor universitar doctor - Universitatea din București

Elena Croitoru - Profesor universitar doctor - Universitatea Dunărea de Jos, Galați

Loredana Pungă - Conferențiar universitar doctor - Universitatea de Vest din Tmișoara

Anda Rădulescu - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Jean-Francois Sablayrolles - Habilité à diriger des recherches (HDR) - Habilité à diriger des recherches (HDR)

Siylvianne Remi-Giraud - Profesor universitar doctor - Université Lyon 2

Domeniul Muzică

Ioan Oarcea - Conferențiar universitar doctor - Universitatea Transilvania, Brașov

Corina Ibănescu - Profesor universitar doctor - Universitatea Transilvania, Brașov

Anca Preda-Uliță - Lector universitar doctor - Universitatea Transilvania, Brașov 

Mădălina Rucsanda - Profesor universitar doctor - Universitatea Transilvania, Brașov

Roxana Pepelea - Conferențiar universitar doctor - Universitatea Transilvania, Brașov

Petruța Coroiu - Profesor universitar doctor habilitat - Universitatea Transilvania, Brașov

Lucian Nireșteanu - Profesor asociat doctor - Universitatea Transilvania, Brașov

Stela Drăgulin - Profesor universitar doctor habilitat - Universitatea Transilvania, Brașov

Tatiana Moroșanu - Profesor universitar doctor - Universitatea Valahia Târgoviște

Rodica Nicolaescu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea Națională de Muzică, București

Eugen-Petre Sandu - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Diana Asinefta-Moș - Profesor universitar doctor - Universitatea de Muzică, București

Verona Maier - Profesor universitar doctor - Universitatea de Muzică, București

Filip Ignac-Csaba - Profesor universitar doctor - Universitatea Transilvania, Brașov

Veronica Demenescu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea de Vest, Timișoara

Domeniul Teologie

Ion Stancu - Profesor universitar doctor - Universitatea din Pitești

Constantin Augustus Bărbulescu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Pitești

Cristinel Ioja - Profesor universitar doctor habilitat - Universitatea din Arad

Ioan Darida - Lector universitar doctor - Universitatea din Pitești

Alexandrina Bădescu - Lector universitar doctor - Universitatea din Craiova

Mihai Valentin Vladimirescu - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Constantin Preda - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din București

Vlassios Phidas - Profesor universitar doctor - Institutul de Teologie Ortodoxă, Atena

Nicolae Dură - Profesor universitar doctor - Universitatea Ovidius, Constanța

Constantin Rus - Profesor universitar doctor - Universitatea Aurel Vlaicu, Arad

Nicolae Chifăr - Profesor doctor - Universitatea Șaguna, Sibiu

Alexandru Isvoranu - Profesor doctor - Universitatea din Craiova

Ioan Tulcan - Profesor universitar doctor - Universitatea Alexandru Vlaicu, Arad

Adrian Lemeni - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din București

Constantin Băjău - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Corneliu Smarand Rizea - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Domeniul Teatru

Constantin Chriac - Profesor universitar doctor habilitat - Universitatea din Sibiu

Eleonora  Ringler Pascu - Profesor universitar doctor habilitat - Universitatea de Vest, Timișoara

Violeta Zonte - Profesor universitar doctor - Universitatea de Vest, Timișoara

Sorina Bălănescu - Profesor universitar doctor - Universitatea Al. I. Cuza, Iași

Nicolae Mandea - Profesor universitar doctor - Facultatea de Teatru București

Paul Chiribuță - Profesor universitar doctor - UNATC - București

Viorica Vatamanu - Conferențiar universitar doctor - UNATC - București

Olga Delia Mateescu - Profesor universitar doctor - UNATC - București

Tania Filip - Profesor universitar doctor - UNATC - București

Adrian Tițieni - Profesor universitar doctor - UNATC - București

Carmen Stanciu - Conferențiar universitar doctor - UNATC - București

Remus Vlăsceanu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Alexandru Boureanu - Profesor universitar doctor - Universitatea din Craiova

Gabriel Coșoveanu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea din Craiova

Radu Niculescu - Conferențiar universitar doctor - Universitatea Ovidius, Constanța

Sorin Crișan - Profesor universitar doctor - Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș

Liviu Malița - Profesor universitar doctor - Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca