Conditii de publicare

Editura Universitaria editează titluri ale autorilor români şi străini, nelimitându-se exclusiv la cadrele didactice ale Universităţii din Craiova.

Primul pas pentru iniţierea unei colaborări cu Editura presupune ca autorul să trimită către editură manuscrisul lucrării în format electronic (care trebuie să respecte anumite norme tehnice ce vor fi puse la dispoziţia autorului/autorilor) împreună cu o scurtă descriere a lucrării în care se precizează care sunt grupurile de potenţiali cititori, conţinutul, particularităţile lucrării şi necesitatea publicării.

Evaluarea ştiinţifică şi didactică (peer-review)

Încă de la înfiinţarea Editurii Universitaria – de mai bine de 20 ani –, conform Regulamentului de funcţionare a editurii, încheierea unui contract de editare cu autorul sau autorii unei lucrări se realizează numai după primirea celor două referate ştiinţifice favorabile, întocmite de referenţii editurii sau de personalităţi desemnate de acestea din urmă (conferenţiari, profesori sau cercetători ştiinţifici de la gradul II în sus).

Referenţii ştiinţifici evaluează lucrările prin prisma următoarelor criterii ştiinţifice:
- calitatea ştiinţifică a lucrării (fundamentarea ştiinţifică a conţinutului lucrării;
- maniera de realizare a modelelor de analiză;
- noutatea temei propuse), relevanţa, impactul şi importanţa lucrării (relevanţa studiului asupra activităţii de cercetare din mediul academic;
- impactul asupra domeniilor la care face referire lucrarea), calitatea conţinutului tehnic (relevanţa surselor bibliografice;
- claritatea, concizia şi acurateţea textului; lipsa erorilor, conceptelor greşite şi a ambiguităţilor) etc..

Referenţii ştiinţifici care citesc şi analizează lucrările propuse spre publicare vor declara în timp util (maxim 4 săptămâni) dacă lucrarea este:
- acceptată;
- acceptată cu condiţia efectuării unor modificări – în acest caz observaţiile vor fi transmise autorului, începând un proces de consultare între autor, referent şi editură până la găsirea unui punct de vedere comun; referentul va trimite o notă prin care arată că lucrarea este acceptată în urma revizuirilor;
- respinsă.

Contractul cu autorul, se încheie în momentul în care referenţii ne predau cele două referate ştiinţifice favorabile, deci după ce au luat în considerare toate recomandările referenţilor ştiinţifici. Spre motivarea persoanelor implicate în procesul de peer-review, numele referenţilor ştiinţifici care recomandă lucrarea spre publicare vor fi menţionate pe coperta interioară a lucrării.

Bunul de tipar
Manuscrisul va fi prezentat exclusiv în format electronic:
.doc pentru contractele ce includ servicii de tehnoredactare/redactare;
.pdf varianta finală gata pentru tipar, pentru contractele ce nu includ servicii de tehnoredactare/redactare.

În cazul contractelor ce nu includ servicii de tehnoredactare/redactare, editura îşi rezervă dreptul să restituie spre corectare fişierul .pdf până când acesta îndeplineşte condiţiile minimale de formatare specifice.
Acest fişier, imprimat într-un exemplar, va fi verificat de către autor pentru identificarea eventualelor neconcordanţe cu textul iniţial.
Compoziţia grafică a coperţii va fi stabilită împreună cu designerul editurii.
Acurateţea conţinutului precum şi acceptarea coperţii se va certifica prin semnarea unei declaraţii Bun de tipar.

Executarea tiparului
Editura va ţine legătura cu autorul în privinţa eventualelor probleme ce pot apărea în procesul de tipărire şi va informa deîndată ce tirajul este complet pregătit pentru predare.