ANALIZA MEDIULUI ANTREPRENORIAL ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA

ANALIZA MEDIULUI ANTREPRENORIAL ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA

30.00 RON
Cantitate

Cartea are în vedere prezentarea situației existente în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia din punct de vedere al principalilor indicatori socio - economici, în vederea stabilirii celor mai favorabile posibilități de dezvoltare a antreprenoriatului.

Analiza de ansamblu a mediului economico-social din Regiunea Sud-Vest Oltenia urmărește evidențierea evoluției celor mai relevați indicatori: produsului intern brut, atât pe fiecare județ în parte cât și la nivel de regiune și compararea cu valorile de la nivel regional și ale altor regiuni de dezvoltare; rata riscului de sărăcie și excluziune socială, structura ocupațională a populației active, evoluția șomajului. Au fost analizați și principalii indicatori economico - sociali la nivel de regiune. 

Sunt analizate: dinamica evoluției firmelor existente, a celor înființate recent, distribuția acestora pe activități ale economiei și pe sectoare de activitate, analize efectuate din punct de vedere al numărului de salariați și al tipurilor de societăți evoluția numărului de firme inactive precum și cel al firmelor desființate în aceeași perioadă.

Dată fiind situația de la nivel mondial care afectează întreaga economie, pandemia COVID-19 își pune amprenta, în mod negativ, și asupra firmelor care activează în această regiune geografică. Cartea prezintă câteva aspecte referitoare la impactul pandemiei asupra antreprenoriatului, precum și câte măsuri care s-au luat în vederea diminuării efectelor negative la nivel de firmă.

Un alt capitol interesant în carte este analiza SWOT a regiunii, cu prezentarea punctelor forte de care firmele pot să beneficieze, a punctelor slabe, a oportunităților de care trebuie să se profite și a amenințărilor ce pot fi evitate dacă se cunosc. 

În finalul materialului, este prezentat, succint, proiectul ”Antreprenori, la START!”, proiect co-finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, precum și 5 din cele 71 de firme înființate în cadrul acestui proiect, firme care au reușit să reziste chiar și în perioada pandemiei.