Evoluţia potenţialului productiv al terenurilor nisipoase nivelate şi nenivelate din stânga Jiului

Evoluţia potenţialului productiv al terenurilor nisipoase nivelate şi nenivelate din stânga Jiului

55.00 RON
Cantitate

Această carte prezintă evoluția terenurilor nisipoase nivelate şi nenivelate din stânga Jiului și modificările acestora după 35 de ani de la nivelare contribuind la îmbunătăţirea potenţialului productiv al acestora, prin folosirea îngrăşămintelor minerale, în condiţiile rotaţiei porumb boabe - orz de toamnă, plus practicarea după orz a fasoliţei cultură dublă ca îngrăşământ verde.

Cercetările anterioare nivelării au evidenţiat că evoluţia potenţialului productiv al solurilor nisipoase (psamosolurilor) chiar în condiţiile agriculturii practicate până în prezent pe terenurile obişnuite, de dună şi interdună, este foarte lentă.

Nisipurile din sudul Oltenei sunt dispuse în dune longitudinale, cu orientarea de la vest la est, în direcţia vântului dominant Austrul. Mobilitatea şi starea lor de solificare sunt foarte variate şi anume pe vârful dunelor se găsesc nisipuri mobile cu textură grosieră şi fertilitate mică, pe versanţii dunelor se găsesc nisipuri semimobile, de asemenea cu o fertilitate mică, iar în depresiunile dintre dune şi interdune nisipul este în cea mai mare parte consolidat, textura este mai fină şi fertilitatea mai ridicată.

Rezultatele experimentale sunt prezentate sintetic, pe probleme, pe anii de cercetare şi în medie pe perioada de experimentare.