EXPLORĂEXPLORĂRI INAUGURALE Actele Conferinței Internaționale „Text, Context, Pretext”, Ediția I

EXPLORĂEXPLORĂRI INAUGURALE Actele Conferinței Internaționale „Text, Context, Pretext”, Ediția I

55.00 RON
Cantitate

Prezentul volum reunește lucrările participanților în cadrul Conferinței Internaționale Text, Context, Pretext – Craiova, 17-18 mai, 2019. Încă de la această primă ediție – organizată de Facultatea de Litere: Departamentul de limba și literatura română (Universitatea din Craiova) – conferința a fost construită  pe baza unor premise ale eclectismului interpretativ, propunându-și să declanșeze în spațiul public românesc dialoguri fertile, dezbateri ancorate în realitatea globalizantă a lumii academice, o realitate care urmează, în esență, tiparele lumii contemporane. Convinși fiind de aplicabilitatea și justețea formulei lui Ludwig Wittgenstein – „Limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele” –, organizatorii acestei conferințe multidisciplinare și, în aceeași măsură, edtorii volumului, mizează pe capacitatea discursurilor de a trasa nu doar o perspectivă interdisciplinară, ci și una cosmopolită asupra limbajului și contextelor. Multiplele arii de cercetare sunt vizibile și în acest volum, ele relevă, implicit, dorința de asumare a unui discurs critic multifațetat și inter-relaționat, în acord cu dezideratele unui univers în continuă schimbare. Domeniile de investigare propuse trasează, așadar, coordonatele multidisciplinarității: Lingvistică, literatură, antropologie, studii culturale.