GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI DE MEDIU

GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI DE MEDIU

Ghidul de bune practici diagnostichează transformările climatice și de mediu în România și urmărește obiective de sensibilizare și informare, fiind adresat mai multor categorii de cititori, propunându-și să le modeleze modul de gândire și acțiune în sensul creșterii angajamentului environmental.