ROBOȚI MOBILI ȘI MICROROBOȚI. Note de prezentare

ROBOȚI MOBILI ȘI MICROROBOȚI. Note de prezentare

40.00 RON
Cantitate

Materialul cuprins în acest volum urmărește structura generală a cursului “Roboți mobili și microroboți”, curs existent în Planul de învățământ al domeniului de licență “Mecatronică și Robotică”, atât pentru specializarea “Mecatronică” cât și pentru specializarea “Robotică” în ultimul semestru de studii. Elaborat pe baza unei experiențe didactice dobândită pe parcursul a mai multor ani de predare, el aduce un ansamblu de noțiuni și de cunoștințe suplimentare bazate pe elementele acumulate prin diferite discipline parcurse în semestrele anterioare. Conform programei analitice și spațiului de predare alocat în prezent, materialul este structurat în douăzeci de subiecte tematice. Sunt tratate noțiuni fundamentale privind aspecte introductive și constructive, arhitecturi generale, performanțe specifice, metode și tehnici de localizare a roboților mobili, teoria și practica planificării traiectoriei folosind metode locale sau globale de viziune asupra scenei de operare, tehnici de modelare geometrică a scenelor de operare și de construire a anvelopelor primare și secundare pentru obstacole și pentru roboții mobili, generarea spațiului configurațiilor ca mediu de lucru pentru metodele de planificare a traiectoriilor, analize topologice asupra grafului configurațiilor, metode de generare a traiectoriei folosind graful de vizibilitate, decompoziția celulară exactă optimală, decompoziția celulară exactă neoptimală sau decompoziția celulară aproximativă, racordarea tronsoanelor poligonale ale traiectoriilor folosind arce de cerc, curbe Spline sau arce de clotoidă, tehnici de navigația specifice mediului industrial care utilizează traiectorii cablate, cum ar fi filoghidarea, optoghidarea sau videoghidarea etc. Materialul inclus în această carte este realizat sub forma unor slide-uri și se dorește a fi un suport suplimentar de curs, necesar și util studenților pentru sintetizarea elementelor studiate. Această nouă formă de prezentare permite o mult mai rapidă schematizare a noțiunilor transmise precum și ilustrarea lor grafică mult mai adecvată, ceea ce poate aduce poate aduce numeroase avantaje și beneficii procesului de învățare.