ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, CREDINȚE ȘI MITOLOGIE ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ IN MEMORIAM KATALIN DUMITRAȘCU

ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, CREDINȚE ȘI MITOLOGIE ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ IN MEMORIAM KATALIN DUMITRAȘCU

 Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII ÎN CULTURILE EUROPENE, Ediția a XIII-a cu tema: ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, CREDINȚE ȘI MITOLOGIE ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ, organizat de DEPARTAMENTUL DE LIMBI ROMANICE ȘI CLASICE, FACULTATEA DE LITERE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, în data de 27 Mai 2022, dedică lucrările reunite în volumul colocviului IN MEMORIAM doamnei profesor KATALIN DUMITRAȘCU, trecută prea devreme în eternitate.

Volumul Colocviului Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII ÎN CULTURILE EUROPENE i se cuvine prezentul volum ca un prinos omagiu IN MEMORIAM, care conține majoritatea lucrărilor susținute în cadrul acestei Ediții a XIII-a, în care și Domnia Sa se regăsește ca un genius tutelar de data aceasta. Considerăm că cele spuse despre Domnia Sa sunt prea puține și nu pot reda întru totul profundul regret al tuturor celor care au cunoscut-o și care au colaborat cu Domnia Sa, dar încercăm prin acest volum să îi oferim Caesarului ceea ce este al Caesarului.

Volumul cuprinde lucrări de mitologie, foarte interesant abordate, despre mituri mai puțin cunoscute. Foarte frecvente sunt și studiile care conțin analiza unor culte din societatea romană și nu numai, studii despre dreptul religios al războiului, prezentat în premieră în România de către domnul Profesor Teodor Sâmbrian, un vechi și fidel colaborator al doamnei profesor Katalin Dumitrașcu și al Colocviului Internațional, studii despre instituțiile religioase romane, despre educația creștină în Imperiul Roman. De asemenea, tema acestei ediției a generat și contribuții foarte interesante în domeniul lingvistic, lexicografic, literar, studiilor de gen, antropologiei și al studiilor culturale.

Așadar tema ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, CREDINȚE ȘI MITOLOGIE ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ propusă de noi pentru Ediția a XIII-a a colocviului a prilejuit contribuții valoroase, abordări multidisciplinare și originale, pe care i le dedicăm celei care rămâne pentru noi toți EGREGIA FEMINA, MAGISTRA, SOCIA ET AMICA KATALIN DUMITRAȘCU.

 SIT TIBI TERRA LAEVIS ET AETERNA MEMORIA!