EVALUAREA IMPACTULUI POLITICILOR DE RECOMPENSARE ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI PERFORMANȚEI ANGAJAȚILOR

EVALUAREA IMPACTULUI POLITICILOR DE RECOMPENSARE ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI PERFORMANȚEI ANGAJAȚILOR

45.00 RON
Cantitate

Scopul cercetării prezentate în această teză îl constituie analiza și evaluarea modului în care recompensarea angajaților ca element central al sistemului motivațional influențează productivitatea angajaților din cadrul unei unități spitalicești aparținând sistemului medical de urgență, înțelegând prin aceasta performanța angajaților și performanța organizațională în furnizarea serviciilor publice. Managerii din domeniul sanitar pot utiliza concluziile unui astfel de studiu pentru a spori angajamentul organizațional al angajaților și în final pentru a îmbunătăți modul în care își îndeplinesc sarcinile, atribuțiile și își asumă responsabilitățile, pentru a motiva angajații să muncească mai bine, să obțină rezultate mai bune care să conducă la îndeplinirea obiectivelor organizaționale și la îmbunătățirea imaginii unității spitalicești.