Manual clinic de kinetoterapie in afectiunile metabolice

Manual clinic de kinetoterapie in afectiunile metabolice

Orice carte cu o tematică din domeniul kinetoterapiei este bine-venită pe piaţă, mai ales dacă are o adresabilitate multiplă, atât pentru cei care se pregătesc să se profesionalizeze pe această direcţie, cât şi pentru ceilalţi specialişti care sunt implicaţi în activitatea medicală directă sau conexă. Kinetoterapeuţii se situează printre profesioniştii din sănătate cei mai apropiaţi de pacienţi, prin timpul pe care îl petrec alături de ei. Acest angajament de lungă durată, combinat cu o intimitate de contact cu pacientul şi anturajul său necesită o bună pregătire cu caracter medical a kinetoterapeutului, care asigură înţelegerea detaliată a nevoilor de intervenţie kinetică pentru fiecare caz clinic în parte. Pregătirea de specialitate a kinetoterapeutului se bazează pe studiul unei literaturi consacrate, care poate fi caracterizată printr-o nevoie acută de interdisciplinaritate. De aceea, a vorbi despre bolile cu care kinetoterapeutul interacţionează cel mai adesea în timpul activităţii sale profesionale este un act justificat, iar demersul de a scrie o carte cu caracter de ghid clinic de intervenţie pentru un anumit domeniu al patologiei devine extrem de util pentru viitorii cititori. Patologia metabolică face parte din categoria bolilor cu caracter epidemic care afectează omenirea la început de secol al XXI-lea, din acest motiv apariţia unui ghid clinic de kinetoterapie pentru principalele boli metabolice care solicită sistemul sanitar prin serviciile medicale de profilaxie, tratament curativ şi recuperare se înscrie în linia priorităţilor academice. Cartea reprezintă o contribuţie relevantă în domeniul kinetoterapiei, care ajută la dezvoltarea şi cristalizarea unei profesii de viitor în România, prin temele complexe abordate şi mai ales prin maniera în care a fost proiectată. Autoarea trece în revistă, într-o formă coerentă, concisă şi accesibilă cele mai importante entităţi clinice, încadrate într-o anumită formă în cadrul tulburărilor metabolice, pentru fiecare patologie urmându-se sistematic acelaşi plan de prezentare. Principiul de bază al lucrării, care reiese prin lectura textului, este acela al nevoii de intervenţie kinetică asupra bolnavului cu afecţiuni metabolice din perspectiva tehnicilor şi metodelor centrate pe nevoile pacientului, conform rezultatelor clinice demonstrate în practică ca fiind eficiente, sigure şi nonnocive, conform principiilor medicinii bazate pe dovezi. Trebuie amintită şi dimensiunea didactică a cărţii, titlul de manual clinic fiind pe deplin justificat de coerenţa cu care informaţii aparent complicate prin terminologie şi semnificaţii sunt explicate şi transpuse într-un limbaj accesibil studenţilor şi kinetoterapeuţilor practicanţi.