Modelarea si simularea proceselor de fabricatie: note de curs

Modelarea si simularea proceselor de fabricatie: note de curs

25.00 RON
Cantitate

ucrarea este concepută ca suport de curs pentru disciplina „Modelarea și simularea proceselor de fabricație” care se predă la Facultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin.

Cursul universitar „Modelarea și simularea proceselor de fabricație” abordează o serie de probleme de mare actualitate privind concepția sistemelor moderne de fabricație și posibilitățile de realizare a unor programe cu largă aplicabilitate în luarea unor decizii în conducerea proceselor de fabricație. Prin mecanismul său, economia de piaţă avantajează pe acei agenţi economici, manageri, care dovedesc o excelentă capacitate de conducere, organizare, adaptabilitate, creativitate și inventivitate.

Materialul de față elaborat în acest cadru a urmărit înțelegerea și însușirea de către studenți a conceptelor teoretice ale modelării sistemelor de fabricație precum și implementările acestora în mediul MATLAB utilizând software-ul Petri Net Toolbox.

Fără a-și propune să epuizeze un domeniu atât de vast, lucrarea de față încearcă să prezinte elementele de bază care constituie suportul teoretic și aplicativ al modelării și simulării sistemelor de fabricație.
Organizată în șase capitole, lucrarea tratează pentru început aspecte de analiză ale proceselor și sistemelor de fabricație: clasificare și structura lor, respectiv noțiuni de teoria sistemelor.
O altă parte a lucrării este consacrată concepției de modelare și simulare, respectiv conceptelor fundamentale în formalismul rețelelor Petri.
Un capitol important al cursului este consacrat modelării sistemelor de fabricație prin intermediul rețelelor Petri și simulării funcționării lor.