SOȚ ȘI SOȚIE PE CALEA MÂNTUIRII

SOȚ ȘI SOȚIE PE CALEA MÂNTUIRII

55.00 RON
Cantitate

Lucrarea Soț și soție pe calea mântuirii se dorește a fi o sinteză teologică a vieții de familie în învățătura Bisericii Ortodoxe și o prezentare succintă a vieților sfinților soț și soție, care prin credința lor, modul de viețuire familială, dar și prin sfârșitul mucenicesc, au fost trecuți în sinaxarele Bisericii.

Sunt prezentate temeiurile scripturistice pentru viața de familie, originea divină a familiei, așezarea la rang de Taină a Bisericii a căsătoriei pe care Domnul Iisus Hristos, prin pezența Sa la nunta din Cana Galileii și a primei Sale minuni atunci când mirele a rămas fără vin a prefăcut apa în vin la rugămintea Maicii Sale. 

Conținutul lucrării prezintă cititorului modele de familii demne de urmat din Vechiul şi Noul Testament, sfinți căsătoriți ai Bisericii Ortodoxe, dar şi rugăciuni pentru întărirea soţilor pe calea mântuirii în comuniune reciprocă, pentru dobândirea mielei celei nemăsurate a lui Dumnezeu. În ultima parte a cărţii sunt aşezate rugăciuni pentru folosul familiei creştine adresate sfinţilor ocrotitori ai familiei.

Viața de familie nu împiedică cu nimic eforturile omului pe calea mântuirii, familia nu închide ușa către Împărăția Cerurilor așa cum nici viața monahală nu le deschide în mod automat celor ce aleg calea aceasta a nevoințelor, a luptei permanente cu sinele.