Anatomia comparata a vertebratelor

Anatomia comparata a vertebratelor

42.00 RON
Cantitate

Anatomia comparată este o disciplină fundamentală a Biologiei ce oferă informaţii referitoare la structura organismului animal, în vederea înţelegerii modului de alcătuire şi funcţionare a organismelor vii.

Cursul se adresează în primul rând studenţilor de la specializarea biologie, fiind realizat conform programei analitice actuale.

Lucrarea "Anatomia comparată a vertebratelor" prezintă din punct de vedere didactic, date despre forma şi structura organelor şi sistemelor în seria vertebratelor în mod comparativ. Încearcă să scoată în evidenţă interdependenţa dintre formă, structură şi funcţiile organismelor animale, precum şi strânsa legătură dintre aceste organisme şi mediul de viaţă. Urmăreşte înţelegerea de către studenţi a modului cum au evoluat sistemele de organe la diferite clase de vertebrate în contextul schimbării condiţiilor de mediu (trecerea de la mediul acvatic la mediul terestru) şi a modului de viaţă în lunga istorie filogenetică a acestora.

Progresul ştiinţei a făcut ca cercetările în acest domeniu să abunde, studenţii având acces la numeroase informaţii în domeniu (internet, tratate, lucrări ştiinţifice etc). De aceea lucrarea a urmărit ca informaţia să fie clar formulată, numai ce este esenţial şi important, renunţându -se la descrieri ample de structură, context stufos, pentru a-l face pe cititor să înţeleagă mai uşor evoluţia organelor şi sistemelor în seria vertebratelor.
br<> Textul a fost completat cu desene cât mai clare şi reprezentative în vederea înţelegerii într-o manieră mai uşoară a noţiunilor referitoare la organul respectiv studiat.

Majoritatea figurilor din această lucrare au fost prelucrate din literatura de specialitate a autorilor români.

Menţionez că structura corpului omenesc constituie subiect de studiu la o disciplină distinctă, Anatomia omului, de aceea nu a fost tratată în acest curs.

Lucrarea poate fi consultată şi de alţi studenţi interesaţi în domeniu, de absolvenţii de liceu care dau admitere la facultăţile sau departamentele cu profil biologic, de toţi cei preocupaţi de înţelegerea proceselor evolutive şi adaptative. De asemenea poate fi utilă şi profesorilor de biologie preuniversitari ce se pregătesc pentru definitivat şi grade didactice.