Competitiv, durabil, inovativ si identitar in conturarea destinatiei turistice Oltenia

Competitiv, durabil, inovativ si identitar in conturarea destinatiei turistice Oltenia

50.00 RON
Cantitate

„Principalul atu al cărții este reprezentat de abordarea conceptului de competitivitate în condițiile sustenabilității și durabilităţii dezvoltării unei destinații. Structura logică a lucrării facilitează înţelegerea şi, deci, cunoașterea mai profundă a destinaţiei turistice Oltenia, prezentată din perspectivă multidisciplinară (geografie, economie, marketing), prin aceasta devenind punct de plecare, dar şi un util instrument pentru specialistul care doreşte să elaboreze strategii de dezvoltare a turismului.”

Prof.univ.dr. Aurelia-Felicia Stăncioiu

„Tematica este actuală atât în privința domeniului, cât mai ales a orientării analizei într-o succesiune logică a problematicii: competitiv-durabil-inovativ-identitar. Cuprinsul și conținutul capitolelor, ca rezultat al unei colaborări benefice, reflectă scopul și motivațiile care au stat la baza acestui demers științific, în premieră pentru Oltenia. Se remarcă foarte buna corelare a problematicii analizate, prin componentele teoretice îndeosebi, de la nivel general, cu cele specifice României și cu studiul de caz, utilizând o acumulare științifică-bibliografică remarcabilă combinată cu rezultatele cercetării personale, recunoscute pe plan naţional și internațional. Poate fi remarcată utilizarea metodelor de analiză cantitativă reflectate în textul foarte bine argumentat, în materialul grafic și cartografic bogat și divers, cu mare putere de sinteză și intuitivitate, inclusiv metoda grafelor, a schemelor logice și a clusterelor.”

Prof.univ.dr. Nicolae Ciangă