Contabilitatea afacerilor in viziune europeana si internationala (plan de conturi inclus)

Contabilitatea afacerilor in viziune europeana si internationala (plan de conturi inclus)

30.00 RON
Cantitate

In conditiile schimbarilor profunde care s-au produs in mod continuu la nivelul economiei mondiale si, implicit, a celei nationale s-a amplificat concurenta, s-au modificat conditiile de piata si a fost influentat, in mod semnificativ, mediul de afaceri. In functie de aspectele amintite anterior, se poate sublinia ca prezenta lucrare asigura o baza certa pentru obtinerea si furnizarea de informatii contabile relevante managementului entitatii, care, in aceste conditii, are posibilitatea sa cunoasca un volum apreciabil si diversificat de informatii curente si de sinteza privind tranzactiile comerciale si financiare realizate de catre entitate. S-a considerat, de asemenea, ca este util si are impact pentru practicieni sa fie abordate, In mod succint, la finele fiecarui capitol tratamentele semnificative specifice obtinerii informatiei contabile in conditiile aplicarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS). In legatura cu problemele examinate in cadrul lucarii se mentioneaza ca s-au avut in vedere, in mod exigent, prevederile directivelor europene in domeniul contabilitatii si, in principal cele ale Directivei a IV-a a CEE, asa cum a fost adoptata de catre normalizatorii romani.