Materiale si tehnologii avansate pentru energie. Pile de combustie ceramice

Materiale si tehnologii avansate pentru energie. Pile de combustie ceramice

Într-un raport recent al Comisiei Europene se arată că aproape 80% din energia utilizată în Europa este obținută din petrol, cărbune și gaze naturale - o problemă în contextul preocupărilor actuale legate de calitatea mediului înconjurător. Dacă în trecut un accent deosebit se punea pe creșterea eficienței energetice, apariția nanomaterialelor a deschis calea către dezvoltarea de noi tehnologii durabile pentru conversia energiei. Cercetările din domeniu au condus la rezultate spectaculoase, în prezent eforturile fiind direcționate către îmbunătățirea performanțelor și diminuarea costurilor de producție și procesare a materialelor. Această lucrare, structurată în trei capitole, prezintă rezultatele cercetărilor efectuate cu scopul de identifica noi materiale pentru componentele pilelor de combustie ceramice care să îmbunătăţească performanţele acestora.