TENOLOGII NEPOLUANTE Îndrumar de laborator

TENOLOGII NEPOLUANTE Îndrumar de laborator

20.00 RON
Cantitate

Lucrarea “Tehnologii nepoluante” se înscrie în cerinţele actuale, de a lua în permanenţă măsuri în vederea menţinerii calităţii vieţii pe pământ. Progresul tehnic aduce cu sine, alături de atâtea minunate realizări, numeroase neajunsuri şi o multitudine de substanţe poluante, care ameninţă cu distrugerea mediului înconjurător. Sursele poluării sunt diversificate, iar existenţa lor în număr mare arată pericolul la care este supusă şi expusă omenirea. Aerul şi apa sunt elemente vitale, indispensabile vieţii pe pământ şi influenţează în mare măsură calitatea ei. În ultimii ani, în domeniul epurării aerului şi apei s-au făcut progrese simţitoare care permit conceperea şi realizarea unor echipamente de reţinere şi neutralizare a poluanţilor, care au la bază metode de purificare fizice sau chimice. Cercetările actuale se bazează pe procedeele fundamentale pentru combaterea emanărilor de agenţi nocivi, care constau în: diminuarea cantităţilor şi a concentraţiilor agenţilor poluanţi prin utilizarea tehnologiilor curate; reducerea emanaţiilor cu ajutorul coşurilor înalte; dispersarea surselor pe zone; proiectarea şi construcţia unor instalaţii eficiente de epurare etc. Prezenta lucrare este un îndrumar de laborator care se adresează studenţilor de la facultăţile tehnice care au prevăzute în planul de învăţământ discipline pe tematica prezentului îndrumar. Îndrumarul conţine suportul teoretic pentru şapte lucrări de laborator, care se referă la metode de verificare a calităţii aerului şi apei, la stabilirea parametrilor pentru reducerea emanaţiilor cu ajutorul coşurilor înalte, la metode de calcul specifice operării în domeniul protecţiei atmosferei, la respectarea cerinţelor de proiectare şi construcţie a unor instalaţii eficiente de epurare (electrofiltrele) prin simulare în mediul de programare Matlab/Simulink.