STILISTICA CREAȚIEI MUZICALE DIN ROMANTISM PÂNĂ ÎN CONTEMPORANEITATE Volumul II

STILISTICA CREAȚIEI MUZICALE DIN ROMANTISM PÂNĂ ÎN CONTEMPORANEITATE Volumul II

50.00 RON
Cantitate

              Cartea de faţă se intitulează „Stilistica creaţiei muzicale din Romantism până în Contemporaneitate” şi este al doilea volum din cele două scrise de către subsemnata. Primul volum s-a editat deja la Universitatea din Craiova, sub denumirea de „Stilistica creației din Antichitate până în Clasicism”.

           Această carte se adresează studenților de la Master, anul I, care studiază disciplina „Stilistica creației muzicale”, așadar cartea este gândită ca fiind un curs în sine. Acesta include întreg conţinutul celor paisprezece săptămâni de cursuri universitare, conforme semestrului al doilea. Aşadar, fiecărei săptămâni de studiu îi revine câte un subcapitol, ținând cont de un curs introductiv cu rol de recapitulare a materiei parcurese pe semestrul I și pregătire pentru cel de-al doilea semestru, și la final recapitularea întregului curs predat de-a lungul anului universitar – o parcurgere a tuturor stilurilor muzicale de la începuturi până în actualitate.

                Tematica celor două cărți face apel la o incursiune în istoria stilurilor muzicale de-a lungul creaţiei muzicii culte occidentale. Ea pleacă, în primul volum, de la perioada Antichităţii, dinaintea erei noastre, de la atestarea primelor documente şi instrumente muzicale de care avem cunoştinţă (acum cca. 3000 de ani), parcurge toate etapele istorice muzicale (până la clasici, inclusiv) - şi se continuă în cartea de față cu perioada Romantismului, ajungând până la cultura muzicii contemporane (în al doilea volum). Acest drum istorico-muzical pune în valoare toate curentele, direcţiile sau tendinţele sub o perspectivă stilistică a muzicii noastre occidentale (ce include terminologia de universală).