CAPITALISM ȘI FILOSOFIE

CAPITALISM ȘI FILOSOFIE

45.00 RON

Plecând de la un acord metodologic cu tradiția de idei a Școlii Austriece de Științe Sociale și de la lectura atentă a operelor lui Carl Menger, Ludwing von Mises, F. Hayek, I. Kirzner, Rothbard, Karl Popper ori Milton Friedman, volumul Capitalism și Filosofie strânge laolaltă 7 articole dedicate analizării legăturii istorice și funcționale existente între capitalism, înțeles ca sistem social fondat pe principiul moral al proprietății private asupra mijloacelor de producție, și școlile umaniste, în particular cele de filosofie, scoli care prin natura lor au fost și sunt destinate a provoca și întreține spiritul civic și antreprenorial în cadrul unei societăți deschise. Cele 7 articole ale acestui volum au fost publicate în majoritatea lor între anii 2016-2018 în Revista Ramuri, revistă editată de Uniunea Scriitorilor din România și reprezintă o încercare a autorului de a aplica principiile praxiologice și economice ale individualismului metodologic la studierea sistematică a instituțiilor și fenomenelor culturale.