INSTRUIREA MEA... ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE

INSTRUIREA MEA... ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE

Lucrarea „Instruirea mea... între tradițional și online” abordează aspecte legate de rolul noilor tehnologii educaționale, avantajele și limitele instruirii online, competiție și cooperare în învățământul online, adaptarea comunicării la noile cerințe, învățarea digitală în timpul pandemiei Covid 19. Articolele prezentate aduc în centrul atenției experiențe educaționale curente și opinii ale studenților despre modalitățile de optimizare a instruirii online.