Sensing and Monitoring in Industry 4.0 Temperature Measurement

Sensing and Monitoring in Industry 4.0 Temperature Measurement

45.00 RON

Seria “Fabricație Digitală” are drept scop prezentarea tehnologiilor implicate în fabricația modernă controlată de sisteme computerizate specifice. Elementele specifice ale sistemelor de fabricație precum tehnologiile de îmbinare și microîmbinare, tehnologii pentru sistemele automate, de procesare mecanică și nu numai sunt adresate în această carte. Abordarea este ușor descriptivă fără a dori însă a se substitui unor manuale pentru instruirea operatorilor.

Această carte se adresează inginerilor și cercetătorilor implicați în activități de cercetare și dezvoltare referitoare la procesele de măsurare în vederea monitorizării și controlului proceselor industriale.

Temele discutate se referă principiile de măsurare în fabricația digitală fiind adresate celor mai comune probleme întâlnite la măsurarea temperaturii utilizând instrumente digitale.

Cartea este structurată în șapte capitole referitoare la: instrumentația digitală de măsurare utilizând senzori inteligenți pentru Industria 4.0, unele elemente teoretice privind semnalele captate și transmise de senzori precum și metode de măsurare și aproximare a semnalelor achiziționate, prezentarea elementelor teoretice ce stau la baza monitorizării temperaturii în procese de încălzire cu explicarea funcționării senzorilor de temperatură în regim de măsurare în contact sau fără contact, prezentarea circuitelor traductoare cu explicarea modalităților de conectare atât în sistem analog cât și digital, precum și descrierea aplicată a sistemelor digitale de măsurare. Ultimele două capitole sunt dedicate prezentării unor rezultate din activitatea de cercetare în monitorizarea temperaturii din procesele de încălzire (monitorizarea temperaturii la încălzirea cu rezistență electrică, prin încălzire cu microunde, metode de analiză termică diferențială utilizând pirometre cu radiație infraroșie sau exemple de monitorizare a temperaturii în silozuri cu ajutorul unor sisteme integrate cu transmisie fără fir a datelor sesizate) precum și a unor elemente teoretice și exemple aplicative de măsurare a temperaturii cu ajutorul instrumentației virtuale furnizate de mediul LabView. Sunt prezentate exemple simple de conectare a dispozitivelor de măsurare fizice la plăcile de achiziție integrate în platforma LabView fiind explicate modalitățile de măsurare virtuală a proceselor de încălzire.