Simulation Welding using XR technology Education and Training in Welding

Simulation Welding using XR technology Education and Training in Welding

45.00 RON

Seria “Fabricație Digitală” are drept scop prezentarea tehnologiilor implicate în fabricația modernă controlată de sisteme computerizate specifice. Elementele specifice ale sistemelor de fabricație precum tehnologiile de îmbinare și microîmbinare, tehnologii pentru sistemele automate, de procesare mecanică și nu numai sunt adresate în această carte. Abordarea este ușor descriptivă fără a dori însă a se substitui unor manuale pentru instruirea operatorilor.

Această carte se adresează inginerilor și cercetătorilor implicați în activități de cercetare și dezvoltare referitoare la procesele de sudare prin utilizarea unor instrumente digitale cum ar fi simulatoarele de sudare pentru crearea unor produse noi.

Temele discutate se referă la sudare și educație digitală în domeniul sudării prin utilizarea tehnologiilor XR. Cartea este structurată în 6 capitole teoretice conținând elemente privind instruirea și calificarea sudorilor in conformitate cu ghidurile europene, o descriere a componentelor dedicate instruirii digitale a viitorilor sudori, trei capitole privind tehnologiile de sudare cu arc electric care pot fi simulate cu echipamentele actuale, precum și o trecere în revistă a celor mai importante standarde de calitate aplicabile în procesele de sudare în vederea îmbunătățirii calității în procesele de îmbinare. Cartea se încheie cu un capitol dedicat aplicațiilor informatice de instruire și evaluare a componentelor teoretice prezentate anterior (aplicație informatică pentru utilizatori fără acces la internet, sistem de management al învățării disponibil în rețeaua internet precum și a prezentării unor studii de caz reale de sudare au fost introduse și simulate pe un simulator de sudare cu ajutorul tehnologiei realității augmentate. Cazurile reale de sudare au vizat procedee de sudare aplicabile în construcția navelor fluviale sau maritime, construcția mijloacelor de transport pe cale ferată, industria automobilelor, conducte, recipiente sub presiune sau construcții civile. Rezultatele obținute ca urmare a simulării proceselor de sudare sunt de asemenea prezentate sintetic pentru îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor personalului sudor.