TEHNICI DE COMUNICARE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ

60.00 RON
Cantitate

Lucrarea TEHNICI DE COMUNICARE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ, autor Nadina DARIE abordează o temă esențială, care se numără printre disciplinele fundamentale necesare pregătirii profesionale de bază a asistenților sociali, dezvoltarea competenței de comunicare. Cartea  oferă o incursiune în domeniul comunicării cu aplicații pentru domeniul asistenței sociale și este structurată pe trei capitole, care abordează teme importante din teoriile comunicării, dar și elementele ale dezvoltării profesionale în asistența socială.

Domeniul central al cărții îl constituie formarea abilităților de comunicare ale lucrătorului din domeniul asistenței sociale. Cititorii vor găsi în paginile cårţii o analiză a literaturii de specialitate în domeniul asistenței sociale, referințele unui profil al asistentului social și o analiză a calităților comunicative ale unui asistent social ca parte integrantă a competențelor sale profesionale. Acest demers a fost realizat în capitole care tratează aspecte precum: definirea conceptului de comunicare, descrierea tipurilor de comunicare, definirea valorilor profesionale ale asistenței sociale; caracteristicile interacțiunii sociale dintre un specialist în asistența socială și un client; analiza conceptului de comunicare verbală ca o competență profesională a asistentului social; studierea trăsăturilor organizării procesului de comunicare în asistența socială; identificarea tipurilor și formelor de comunicare profesională ale asistentului social, prezentarea principalelor tehnici de comunicare care pot fi aplicate în domeniul asistenței sociale. În același timp, a fost pusă în discuție problematica competenței unui profesionist în domeniul asistenței sociale sub aspectul dezvoltării și formării sale profesionale și personale.